Obrt za čišćenje Darinka Gospočić

Strmec Stubički 314 | 49244 Stubičke Toplice

E gospocicd@gmail.com | M 098 9164 528 | T 049 283 528

Pratite nas na
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin
Nove objave
Kontaktirajte nas

Ukoliko imate potrebu za nekom od naših usluga, slobodno nas nazovite ili nam pošaljite elektronsku poštu:

M 098 9164 528
T 049 283 528
E gospocicd@gmail.com

sadnja jagoda mjesečarki

1259SADNJA JAGODA- MJESEČARKI

Jagode mjesečarke rađaju sve do pojave prvih mrazova. Daju  velike i čvrste plodove te rađaju kontinuirano za vrijeme čitave vegetacije. Samo na temperaturama > 30° C jagoda mjesečarka prestaje cvasti, dok na nižim temperaturama ponovno počinje s cvatnjom. Potrebno je eliminirati vriježe koje rastu tijekom vegetacije. Jagoda mjesečarka sadi se na osunčanim površinama u svježe tlo bogato organskom tvari ili u teglice s humusom kao supstratom. U tlu razmak sadnje je 30 cm unutar reda i do 100 cm između redova. Jagoda je kultura koju je potrebno dosta navodnjavati i prihranjivati, često i u manjim obrocima. Da bi se održala kontinuirana proizvodnja, glede količine i kvalitete, preporuča se obnavljati nasad svake godine.

Izbor položaja za podizanje nasada jagode

Za jagodu su najpovoljniji oni položaji koji nisu izloženi vjetru i akumulaciji hladnog zraka. Za rane sorte najbolji su južni položaji, gdje se ne javljaju kasni proljetni mrazevi jer je na njima omogućeno ranije sazrijevanje ploda za oko 10 dana u odnosu na sjeverne položaje. Sjeverne i istočne položaje treba korisititi za srednje rastuće, a sjeverne i ravničarske površine za kasne sorte jer one obično kasnije cvjetaju i nema opasnosti od kasnih proljetnih mrazova.

Jagode se mogu saditi u gredice širine 50 cm ili humke visine 20 cm i prekrivaju se crnom folijom.

Prednost uzgoja na foliji:

  • Sprječava rast korova jer ne propušta svjetlost.
  • Održava fizičku strukturu tla jer sprječava da kiša sabije zemlju.
  • Povećava toplinu i vlažnost tla.
  • Povećava se prinos jagoda za 20 – 30 %.
  • Povećava kvalitetu ploda jer je smanjeno truljenje, a boja je intenzivnija.
  • Sprječava truljenje ploda jer isti ne leži na zemlji.
  • Ubrzava sazrijevanje ploda za 3 – 4 dana.
  • Štede se radni sati za uništavanje korova, obradu međuredova, zalijevanje jagodnjaka i pri berbi ploda.

Budući da se folijom prekrije tlo, na njoj se načine otvori u koje će se saditi jagode. Otvori, odnosno rupe široke 4 – 5 cm, buše se na međurednoj udaljenosti 35 – 40 cm i razmakom između biljaka od 20 cm u redu. Jagode na foliji sade se od sredinje srpnja do sredine rujna.